Påhængsvogn

For at få kørekort til lastbil med påhæng (kategori C1/E og C/E) skal du være fyldt 18 år (særlige alderskrav) ellers 21 år og allerede være i besiddelse af et kørekort til lastbil (kategori C).


Teoriundervisning og Kørelektioner

Du skal have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer i mindst 13 lektioner i teorilokalet, 14 kørelektioner på vej, samt 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Her skal du køre med såvel påhængsvogn som sættevogn. Dette er det minimum, som færdselsstyrelsen forlanger. For nogle er den obligatoriske undervisning tilstrækkelig, imens der for andre dog kan blive tale om yderligere lektioner.

Teoriundervisningen foregår på hold, med undervisning fra kl.16.00 - 18.30. Der går normalt 6 uger fra kursusstart, til du står med kørekortet i hånden. Kurser til store køretøjer afholdes på Tietgensvej 18, i Silkeborg. De praktiske kørelektioner planlægges i forhold til teorikursets afvikling, således at de to undervisningsforløb integreres og følges ad.

Hvad må du køre?

Kørekort til kategori C/E, for dig som er fyldt 18 år( særlige alderskrac) og 21 år giver ret til at føre:

Lastbil, efterspændt et påhængskøretøj på mere end 750 kg.
Vogntog med totalvægt over 12.000 kg.
Bus med påhæng, såfremt du i forvejen har kørekort til bus (kategori D/E).
Almindelig bil, efterspændt stort påhængskøretøj (kategori B/E).
Kørekort til C1/E, for dig som er mellem 18 og 21 år giver ret til at føre:

Vogntog, hvor den samlede tilladte totalvægt ikker overstiger 12.000 kg.

Mere info

Du kan finde mere information om at tage kørekort på Dansk Kørelærer-Unions Hjemmeside.

  • Holdstart for Påhængsvogn

    Der startes nyt hold ca. en gang om måneden. Se mere under Holdstart eller kontakt Køreskolen Down Town for nærmere information.

    Se holdstart