Priser

Priserne hos Køreskolen Down Town varierer alt afhængigt af, hvilket kørekort du ønsker at tage. Nogle har muligvis brug for flere kørelektioner end andre, udover det af loven krævede antal, hvorfor nogle må påregne en lidt højere pris. Nedenunder ser du vores standartpriser inkl. 25% moms. Dertil kommer der udgifter til lægeattest og stempelafgift. Forhør evt. din læge omkring prisen på lægeattesten. Har du spørgsmål vedrørende vores priser, skal du endelig kontakte os.


 • Alm. Bil

  Pris inkl. moms pr.1/1 2023: Lovpakken inkl. køreprøven Kr.16.500,- ekstra kørelektioner Kr.650,- Prøvegebyr il færdselsstyrelsen Kr.1.170,00


 • Kontrollerende køreprøve & Generhvervelse

  Der oprettes PT ikke nye hold til denne kategori


 • Alm. bil med påhæng

  Pris gældende fra 1/10 2022: Lovpligtig undervisning kr.4.900,00 inkl. moms. Ekstra kørelektioner a` 45 min. 700,00 Prøvegebyr til færdselsstyrelsen Kr.360,00


 • Lastbil

  Pris fra: kr.17.200,00. Ekstra kørelektioner Kr.750,00 Ekstra køreprøve 850,00 Herudover skal følgende gebyrer påregnes: •1 x Prøvegebyr á 1.170,- kr. til Trafikstyrelsen •1 x Lægeattest á ca. 600 kr. til egen læge •1 x Pasbillede á ca. 75 kr. til egen fotograf


 • Påhængsvogn

  Pris fra: kr. 17.500,00 Ekstra kørelektioner Kr.750,00 Følgende gebyrer må påregnes: •1 x Prøvegebyr á 1.170 kr. (til Færdselsstyrelsen) •1 x Lægeattest á ca. 600 kr. (til egen læge) •1 x Pasbillede a ca. 50 kr. (til egen fotograf)


 • Kørselsforbud

  Pris fra: kr. 6.500,00 Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen kr.1.170,-