Kontrollerende køreprøve & Generhvervelse

Hvis du har overtrådt færdselsloven, således at du skal aflægge en kontrollerende prøve for at beholde førerretten, skal du op til både teori- og køreprøve, idet en køreprøve består af både en teoretisk og en praktisk del.


Du være opmærksom på, at dette skal ske indenfor en bestemt tidsfrist, da politiet ellers inddrager kørekortet og dermed førerretten. Du skal også være opmærksom på, at dit kørekort inddrages, såfremt du ikke består din prøve, uanset om tidsfristen er udløbet. Består du ikke prøven første gang, får du først dit kørekort igen, når både teori- og køreprøve er bestået.

Består du ikke prøven senest i 2. forsøg, skal du generhverve førerretten til samtlige kategorier, du har haft kørekort til, og som du ønsker at have kørekort til.

Du kan vælge at udvide dit kørekort, så det gælder til en kategori du ikke før har haft kørekort til. Dette skal dog finde sted indenfor tidsrammen.

Generhvervelse

Hvis du har fået frakendt førerretten, således at du skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten, skal du op til både teori- og køreprøve, idet en køreprøve består af både en teoretisk og en praktisk del.

Du skal bestå prøven, senest ved 2. forsøg, for ikke at miste de ekstra kategorier, som du før havde kørekort til. Du må påbegynde praktisk undervisning 3 måneder før din frakendelsestid, og kan gå til prøve op til én måned før din frakendelsestids udløb.

Er der gået tre år eller mere, siden du mistede kørekortet, får du kun kørekort til den kategori du aflægger prøve til.

Mere info

Du kan finde mere information om at tage kørekort på Dansk Kørelærer-Unions hjemmeside.

  • Holdstart for Kontrollerende køreprøve & Generhvervelse

    På Køreskolen Down Town afholder vi weekendkurser ca. én gang om måneden, med henblik på aflæggelse af kontrollerende prøve. Undervisningen foregår fredag fra 15.30 - 19.00, lørdag fra 9.00 - 14.00 og søndag fra 9.00 - 13.00. Teoriprøve herefter hurtigst muligt.

    Har du spørgsmål eller ønsker nærmere information, er du meget velkommen til at kontakte os.

    Se holdstart