Færdselsrelateret førstehjælp (Tilbydes PT ikke)

For at få lov til at gå op til din første køreprøve skal du have gennemført et 8-timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Når du ansøger om at gå op til køreprøven, skal du vedlægge et kursusbevis, som højst er 1 år gammelt.


Hvad er formålet med kurset og hvad indeholder det?

Formålet er at give dig viden, færdigheder og holdninger, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker. Kurset varer 8 timer og indeholder førstehjælp i basal genoplivning, hjerte-lunge-redning og færdselsrelateret førstehjælp.

Ved kursets afslutning skal du kunne:

  • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  • Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn
  • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker
  • Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne
  • Instruktøren på kurset skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.