Lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører

Alle nuværende og kommende erhvervschauffører skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år.


Efteruddannelsen tager udgangspunkt i det, der undervises i på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

På efteruddannelsen får du uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Du får ajourført de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Undervisning

Efteruddannelsen varer 5 dage, hvoraf 3 dage indeholder obligatoriske fag.

  • Holdstart for Efteruddannelse for erhvervschauffører

    Se hvornår næste hold begynder under Holdstart. Du er meget velkommen til at kontakte os eller komme forbi køreskolen, hvis du ønsker nærmere information.

    Se holdstart