Lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører

Køreskolen Down Town er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt til at udbyde samlede uddannelsesforløb indenfor grundlæggende kvalifikationsuddannelse for Buschauffører.


Alle nuværende og kommende erhvervschauffører skal gennemføre efteruddannelsen hvert 5. år.

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i det, der undervises i på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

På efteruddannelsen får du uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Du får ajourført de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Undervisning

Efteruddannelsen varer 5 dage.